Images-loading

NUTRIČNÍ ASISTENT 
UCHAZEČI O STUDIUMObor: Nutriční asistent -  53-41-M/02

Délka vzdělávacího programu: 4 roky  

Forma: denní studium

Dosažený stupeň vzdělání: ukončené maturitní zkouškou


Žáci si osvojí provádění činností specifické ošetřovatelské péče, tj. zpracovat nutriční propočty, posuzovat stav výživy u pacientů, sestavovat předpis stravy pro jednotlivé diety, připravovat stravu v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy a podílet se na edukaci v oblasti zdravé a léčebné výživy.


UČEBNÍ PLÁN

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi se uplatní v  zařízeních zajišťujících nutriční, dietetickou péči a komunitní péči, zejména v dietních jídelnách, klinických a ambulantních zdravotnických zařízeních, edukačních centrech, lázeňských a léčebných ústavech, zařízeních sociální a geriatrické péče. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky. (Tento obor není vyučován v Královéhradeckém kraji)


icon
učební plán NA denní studium
pdf 694.61 kB