Images-loading

SMĚRNICE
DOKUMENTY ŠKOLY

   
 Směrnice školy vydává ředitel školy. Směrnice stanovují pravidla fungování školy a konkrétní postupy k jejich realizaci. Jsou závazné pro osoby nebo skupiny osob podle stanoveného rozsahu platnosti.

VÍCE V TÉTO KATEGORII