Images-loading

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov vyhlašuje 

- Výsledková listina 2. kolo přijímacího řízení


2. kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra v kombinované formě vzdělávání 

Výsledková listina přijímacích zkoušek na obor 53-41-M/03 Praktická sestra - zkrácené kombinované studium

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 do oborů vzdělání:   

 ·        Praktická sestra v kombinované formě vzdělávání – tříletá zkrácená pomaturitní forma

 1.    termín

 

28. srpna 2023 - úterý

 

 Uchazeči o obor praktická sestra v kombinované formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem.

Termín podání přihlášek: do 11. srpna 2023 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí.

Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.

 

 

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Volných míst ve 2. kole

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

kombinovaná

53-41-M/03

3 roky

1

30

minimálně 11
Obor vzdělání:   

53-41-M/03  Praktická sestra (ŠVP Praktická sestra, verze 02)
Kombinovaná forma vzdělávání – zkrácené tříleté studium
(jeden den v týdnu)

 

Uchazeči budou přijímáni na základě:

 

A)   písemného testu z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ),

B)    výsledků maturitní zkoušky (doložených ověřenou kopií maturitního vysvědčení),

C)   zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi.

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ).

Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 100, požadované minimum je 20 bodů.

ad B) dosažené výsledky z předchozí maturitní zkoušky:

·         celkový průměrný prospěch na maturitním vysvědčení 20 bodů za vyznamenání,

·         15 bodů za prospěch do průměru 1,50 - tj. bez vyznamenání,

·         10 bodů při průměrném prospěchu v rozmezí od 1,51 do 2,00,

·         při průměrném prospěchu v rozmezí od 2,01 do 2,5 nejsou přiděleny preferenční body,

·         při průměrném prospěchu přesahujícím 2,5 je za každou další 1/10 přidělen záporný bod (tj.   -1).


Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 
20.

 

ad C) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče,  zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi, možnost získání dalších preferenčních bodů v rozpětí:  0-10 b

Na potvrzeném samostatném dokladu uchazeč doloží:

  • pokud je zaměstnán v zdravotnickém či sociálním zařízení (5 bodů),
  • prokázaný zájem o zdravotnictví: aktivní práce v ČČK, účast v soutěžích v první pomoci apod. (5 bodů).

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 10.

 

Maximální počet bodů je 130 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.

Za splnění kritérií považováno nejméně 25 bodů  dosažených v sečtení bodů kritérií A+B+C. Za současného splnění podmínky minimálních 20 bodů z písemného testu z přírodopisu.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C .

Příklad písemného  testu z přírodopisu naleznete zde: http://www.szstrutnov.cz/stranka/vzorove-testy

Přijímací řízení pro kombinovanou tříletou pomaturitní zkrácenou formu: 

1.      termín 

13. dubna 2023 - čtvrtek

  

2.      termín 

14. dubna 2023 - pátek

 

Uchazeč si vybere jeden z termínů, kdy absolvuje přijímací řízení na naší škole.

Náhradní termíny jsou potom stanoveny na 10. a 11. května 2023.

Uchazeči o obor praktická sestra v kombinované formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem.

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2023 musí být odeslány škole, na kterou se uchazeč hlásí.

Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.
Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2023/24

 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

kombinovaná

53-41-M/03

3 roky

1

30Obor vzdělání:  
53-41-M/03  Praktická sestra (ŠVP Praktická sestra, verze 02)

Kombinovaná forma vzdělávání – zkrácené tříleté studium
Uchazeči budou přijímáni na základě: 

A)   písemného testu z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ),

B)    výsledků maturitní zkoušky (doložených ověřenou kopií maturitního vysvědčení),

C)   zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi.

Přitom se hodnotí:
ad A) písemný test z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ).

Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 100, požadované minimum je 20 bodů.

ad B) dosažené výsledky z předchozí maturitní zkoušky:

·         celkový průměrný prospěch na maturitním vysvědčení 20 bodů za vyznamenání,

·         15 bodů za prospěch do průměru 1,50 - tj. bez vyznamenání,

·         10 bodů při průměrném prospěchu v rozmezí od 1,51 do 2,00,

·         při průměrném prospěchu v rozmezí od 2,01 do 2,5 nejsou přiděleny preferenční body,

·         při průměrném prospěchu přesahujícím 2,5 je za každou další 1/10 přidělen záporný bod (tj.   -1).


Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 20.

 

ad C) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče,  zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi, možnost získání dalších preferenčních bodů v rozpětí:  0-10 b

Na potvrzeném samostatném dokladu uchazeč doloží:
pokud je zaměstnán v zdravotnickém či sociálním zařízení (5 bodů),
prokázaný zájem o zdravotnictví: aktivní práce v ČČK, účast v soutěžích v první pomoci apod. (5 bodů).

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 
10. 

Maximální počet bodů je 130 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.

Za splnění kritérií považováno nejméně 25 bodů  dosažených v sečtení bodů kritérií A+B+C. Za současného splnění podmínky minimálních 20 bodů z písemného testu z přírodopisu.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C .

Příklad písemného  testu z přírodopisu naleznete zde: http://www.szstrutnov.cz/stranka/vzorove-testy

VÍCE V TÉTO KATEGORII