Images-loading

ŠVP
DOKUMENTY ŠKOLY

    Na základě zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) byl do vzdělávání v České republice zaveden systém více úrovní tvorby vzdělávacích programů. Na státní úrovni jsou zpracovávány rámcové vzdělávací programy (RVP) pro jednotlivé obory vzdělání. Tyto programové dokumenty konkretizují obecné cíle vzdělávání, specifikují klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, vymezují věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy, charakterizují očekávané výsledky vzdělávání a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních plánů. Rámcový vzdělávací program slouží jednotlivým školám k tvorbě vlastního učebního dokumentu. Tímto dokumentem je pak školní vzdělávací programů (ŠVP). Pro každý vyučovaný obor vytvářejí školy speciální program.

VÍCE V TÉTO KATEGORIIicon
ŠVP - praktická sestra - verze 1., platná od 1.9. 2018
pdf 2.18 MB
icon
ŠVP praktická sestra, verze 2 platná od 1.9. 2022, pilotní ověřování
pdf 2.43 MB
icon
ŠVP Praktická sestra, kombinované studium - verze 1., platná od 1.9. 2018
pdf 1.52 MB
icon
ŠVP - zdravotnické lyceum- verze 2. platná od 1.9.2015
pdf 3.15 MB
icon
ŠVP - zdravotnický asistent - verze 2. + dodatky platná od 1.9.2013
pdf 5.83 MB
icon
ŠVP Masér ve zdravotnictví - verze 1., platná od 1.9. 2022
pdf 2.06 MB
icon
ŠVP NUtriční asistent - verze 1, platná od 1.9. 2022
pdf 1.84 MB
icon
ŠVP Ošetřovatel - verze 1., platná od 1.9. 2022
pdf 1.8 MB